عفونت های بیمارستانی و راه های کنترل آن

0 1,097

این فایل، برگرفته از کتاب جامع بهداشت عمومی (نوشته دکتر سلیمانی، دکتر حاجی عبدالباقی، دکتر افهمی) می باشد که شامل مطالب زیر است :

۱- بیان مسئله
۲- تعاریف
۳- اهمیت عفونت بیمارستانی
۴- راه های انتقال میکروارگانیسم ها در بیمارستان
– پاتوژن های منتقله در بیمارستان براساس راه انتقال
– میکروارگانیسم های مسبب عفونت های بیمارستانی
۵- روش های کنترل عفونت بیمارستانی
– آموزش
– نظام مراقبت عفونت بیمارستانی
– اهداف نظام مراقبت عفونت بیمارستانی
– مراقبت از کارکنان پزشکی
– ایمنسازی کارکنان شاغل در بیمارستان
– ایزولاسیون یا جداسازی بیماران در بیمارستان
۶- احتیاط های استاندارد
۷- گندزدایی، سِتَروَن سازی و کنترل زباله بیمارستانی
۸- پیشنهادات

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

دانلـود فایل

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.