آموزش سالم سازی سبزیجات

0 2,784

این فیلم براساس آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت در پاییز ۱۳۹۶ توسط گروه علمی و آموزشی بهداشت محیط تهیه شده است.

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

تهیه کننده: آقای مهندس سعید خاکزاد
گوینده: سرکار خانم رقیه رضی
میکس: آقای سلیمان کوچکی

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.