فایل آموزشی ساس، شپش و سوسری و مبارزه با آنها

0 1,828

در این فایل عناوین زیر شرح داده شده است:

– ساس
– اهمیت بهداشتی ساس
– مشخصات ساس
– محل زندگی ساس
– چرخه زندگی ساس
– تشخیص ساس
– درمان

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

– شپش
– چرخه زندگی شپش
– محل زندگی شپش
– انواع شپش
– انتقال شپش
– پیشگیری
– بیماری های منتقله از شپش
– پیشگیری

– سوسری
– خصوصیات سوسری ها
– محل زندگی سوسری ها
– چرخه زندگی سوسری
– انواع سوسری ها
– اهمیت بهداشتی سوسری ها
– کنترل و پیشگیری

 

دانلـود فایل

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.