راهنمای کاربردی بازرس بهداشت محیط

0 2,140

این فایل شامل سرفصل های زیر می باشد:

۱- بازرسی بهداشتی

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

۲- GMP & HACCP

۳- قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

۴- دستورعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی

۵- فرم های ۲۴ گانه بهداشت محیط

۶- دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی

۷- لیست نواقص بحرانی

۸- لیست نواقص غیربحرانی

۹- دستورعمل و الزامات رتبه بندی بهداشتی

۱۰- طبقه بندی پسماندها برای بازرسین بهداشت

۱۱- راهنمای گندزدایی

۱۲- عناوین چک لیست های بازرسی

۱۳- نظارت بر آب آشامیدنی و استخر شنا

 

دانلـود فایل

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.