پمفلت رادیوم-۲۲۶ در آب های آشامیدنی

0 625

در این پمفلت عناوین زیر شرح داده شده است:

– خواص شیمیایی و فیزیکی رادیوم ۲۲۶
– کاربردهای رادیوم ۲۲۶
– منابع رادیوم در محیط
– تاثیر رادیوم ۲۲۶ بر انسان
– گروه های حساس به پرتو
– نحوه تشخیص رادیوم ۲۲۶ در آب های آشامیدنیچگونگی کاهش میزان رادیوم ۲۲۶

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

دانلـود فایل

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.