دستورالعمل استریلیزاسیون و اسکراب

0 1,095

تاریخچه استفاده از مواد گندزدا

 مطالعات مختلف نشان می دهد که استفاده از گندزداها و عوامل ضدعفونی کننده در زندگی بشری امر جدیدی نیست و همواره دستورالعمل های مختلف بهداشتی جهت ارتقاء سطح سلامت وجود داشته است . کشف دستگاههای صابون سازی در آثار باستانی که قدمت آن به ۲۰۰۰ سال قبل می رسد موید استفاده تاریخی از این مواد است ؛ اما روشهای علمی نوینی که در این راستا جهت ارتقای بهداشت مورد استفاده قرار گرفته به (( دکتر ایگناژ ساموئل ویس )) نسبت داده می شود . از آنجایی که عوامل گندزدا و ضد عفونی کننده مورد استفاده در کنترل عوامل عفونت زا روز به روز در حال گسترش است ، در این نوشتار انواع عوامل گندزدا و ضدعفونی کننده و عوامل موثر بر تاثیر آنها را بررسی خواهیم کرد .

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

تعریف گندزدایی (Disinfection)

 عبارت است از نابود کردن عوامل بیماریزا با استفاده از روشهای فیزیکی وشیمیایی در محیط های بی جان  مانند اماکن مسکونی ،‌البسه ، ظروف ، آب، ‌سبزی وغیره .

 تعریف ضدعفونی

عبارتست از نابود کردن عوامل بیماریزا از بافت های زنده است ،‌مانند ضد عفونی پوست یا ضد عفونی زخم ‌غلظت ضدعفونی کننده ها بایستی کمتراز گندزداها باشد تا ازآسیب به بافــــتها جلوگیری شود بهمین دلیل ضدعفونی کننده ها نسبت به گندزداها سمیت کمتری دارند.

 تعریف استریلیزاسیون

عبارت است از فرایند عاری نمودن وسیله یا محیط از هر گونه موجود زنده ( ویروس، باکتری واسپور) در صورتیکه وسیله یا محیط تمیز و ضدعفونی نشده باشد در روند استریلیزاسیون تاثیر گذارده ومانع رسیدن عوامل استریل کننده به تمامی قسمتها میشود.استریلیزاسیون انجام شده در محیطهای بهداشتی درمانی ، استریلیزاسیون داخلی نامیده میشود، منظور اینست که یک وسیله باید مراحل آماده سازی وضدعفونی وبسته بندی را طی نما ید وعلاوه بر خارج بسته  داخل  بسته نیز استریل شود.

 روش توقف رشد میکرو ارگانیسم

مجموعه عوامل ضد میکروبی فوق ممکن است به یکی از روشهای زیر سبب توقف رشد و یا مرگ میکرو ارگانیسمها شود :

  • خسارت به دیواره سلولی یا توقف سنتز دیواره سلولی
  • اختلال در نفوذ پذیری غشاء سیتوپلاسمی
  • اختلال در وضعیت فیزیکی یا شیمیایی پروتئین ها و اسیدهای نوکلوئیک .
  • توقف عمل آنزیم در سنتز پروتئین ها یا اسیدهای نوکلوئیک .

نحوه انتخاب  گندزداها :

از آنجایی که عوامل شیمیایی مختلف بر روی سطوح و مواد مختلف اثرات گوناگونی دارند ، لازم است که انتخاب یک ماده گندزدا براساس خصوصیات معینی باشد که شامل موارد زیر است :

 ۱- تاثیر بر میکروارگانیسم های بیماری زا که اولین شرط لازم جهت کاربرد یک عامل شیمیایی گندزدا و ضدعفونی کننده است.

۲- نداشتن میل ترکیبی با خون ، ترشحات زخم ، چرک و سایر مواد آلی .

۳- عدم مسمومیت برای انسان و سایر موجودات زنده .

۴- قابلیت انحلال .

۵- پایداری که عبارت از حفظ خاصیت ضد میکروبی در اثر تماس با نور ، رطوبت و حرارت .

۶- نداشتن اثر خورندگی یا تخریبی .

۷- ارزانی ، فراوانی و سهولت حمل و نقل .

۸- داشتن اثر پاک کنندگی که به خاصیت گندزدایی آن کمک می کند .

بررسی موارد فوق در انتخاب گندزداها و ضدعفونی کننده ها نشان می دهد که یک ماده گندزدا به تنهایی نمی تواند کلیه خصوصیات فوق را داشته باشد ، بنابراین در انتخاب گندزداها و ضدعفونی کننده ها بایستی مجموعه ای از این ویژگی ها را در نظر گرفت.

سازمان جهانی بهداشت مهمترین ماده ضد عفونی کننده را به شرح زیر پیشنهاد نموده است :

 ۱- کلر و ترکیبات آن

کلر یک ماده ضد عفونی کننده قوی است که بر کلیه میکرو ارگانیسم ها موثر بوده و بصورت هیپوکلریت سدیم و کلسیم قابل استفاده است این ترکیبات در تصفیه آب وفاضلاب، صنایع غذایی و مصارف پزشکی وخانگی استفاده وسیعی دارد. از میان ترکیبات فوق هیپوکلریت سدیم ۱۶ _۱۰%  و هیپو کلریت کلسیم ۷۰% ، کلر قابل استفاده دارد این ترکیبات برای فلزاتی که قابل اکسید شدن هستند زیان آوراست ودر مقابل حرارت ، رطوبت و نور تجزیه میگردد واز قدرت ضدعفونی کنندگی آنها کاسته میشود.

بعضی از ترکیبات کلر نظیر هیپوکلرید کلسیم و سدیم دی کلرو ایزوسیانورات بر روی ویروس HIV  موثر است و میتواند آنرا غیر فعال کند . ترکیبات دیگری نظیر کلر آمینها در گند زدایی کاربرد زیادی دارند که پایداری بیشتری نسبت به کلر آزاد دارند .ازجمله موارد کاربرد این گندزدایی آب آشامیدنی است که به دلیل کاربرد کلر مایع وگازی وتاثیر فزاینده آنها در تولید ، تری هالومتانها ( THMS ) کاربرد این ترکیبات روز به روز بیشتر می شود .

 ۲-فرم آلدئید ( Formaldehyde )

بیشترین ترکیب آلدئیدی است که در کنترل میکروارگانیسمها استفاده می شود . این ماده گازی شکل است و جزء عوامل اسپورکش محسوب می شود . مزیت مهم این گندزدا این است که در حضور پروتئینها فعالیت خود را حفظ کرده و در حضور دترجنتها و ترکیبات مصنوعی و طبیعی نیز غیر فعال نمی شوند . و به دلیل عدم ایجاد خوردگی در سطوح فلزات یک ماده مناسب جهت تاثیر به رطوبت نسبی ۷۰%  نیاز دارد ؛ لذا جهت تاثیر خوب این ماده معمولاً ۱۵ دقیقه قبل از کاربرد بایستی کف اتاق را مرطوب کرد .

غلظت ۲-۱ درصد این گندزدا باکتری کش و ویروس کش است و محلول ۴% آن بعد از ۱۵ دقیقه تماس اسپورهای سیاه زخم را از بین می برد بطوریکه محلول ۴% این ماده جهت گندزدایی اماکن ، وسایل و دستکشها استفاده می شود . نکته مورد توجه در کاربرد این محلول این است که بعد از پایان گندزدایی باید تهویه مناسب انجام شده و سپس اجازه ورود و استفاده از ساختمان داده شود .

۳- گلوتارآلدئید ( Aldehyedglutar )

همانند فرم آلدئید ، یک گندزداست و مکانیسم اثر آن از طریق تاثیر بر پروتئین و اسیدهای نوکلوئیک است . این ماده جهت تاثیر نیاز به یک فعال کننده مانند بیکربنات سدیم دارد . محلول بافری ۲% آن یک گندزدای موثر است به طوریکه اشیاء را در مدت ۲۰ دقیقه گندزدایی می کند . این ماده نسبت به فرم آلدئید اثر تحریک کنندگی کمتری دارد و کمتر تحت تاثیر مواد آلی موجود در زخم می گیرد .

 ۴- فنل  ( Phenol )

اولین بار در سال ۱۸۸۰ توسط جوزف لیستر در جراحی جهت کاهش عفونت مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای ارزشیابی قدرت میکروب کشی مواد گندزدا مورد استفاده قرار می گیرد . محلول ۲ تا ۵ درصد آن برای گندزدایی ظروف آلوده ترشحات و مواد آلوده نظیر خلط کاربرد دارد

۵ – اکسید اتیلن ( Ethylene Oxide)

از گندزداهای گازی شکل است که جهت استریل کردن مواد حساس به حرارت نظیر سرنگها ، ظروف پلاستیکی یکبار مصرف ، اجزاء ماشینهای قلبی _ ریوی و نخهای بخیه استفاده می شود . عیب مهم این ماده سرعت تاثیر کم بر روی میکرو ارگانیسم ها است و سرعت استریل کردن آن تحت تاثیر دما ، غلظت و رطوبت است به طوریکه اگر رطوبت نسبی در حدود ۵۰-۴۰ درصد و حرارتⅽ ۳۸ باشد ، غلظت ۷۰۰mg/L به ۸-۵ ساعت زمان نیاز دارد ؛ در صورتیکه اگر درجه حرارت به ۵۴ برسد ، این زمان به ۳-۴ ساعت کاهش خواهد یافت .

 عوامل موثر بر تا ثیر ماده گندزدا :

با توجه به موارد ذکر شده ملاحظه می شود که در موثر بودن عامل گندزدا پارامترهای مختلفی دخا لت داردکه هرکدام از این عوامل موجب کاهش و یا افزایش تاثیر ماده گندزدا می شوند . مهمترین عوامل موثر در میزان تاثیر ماده گندزدا شامل موارد زیر است :

۱- غلظت

در شرایط ثابت  کاهش در غلظت موادگندزدا  با ضریب رقت بالا افزایش قابل توجهی در زمان لازم برای رسیدن به مرگ یکسان میکروبها خواهد داشت . بنابراین با توجه به طولانی شدن زمان لازم برای مرگ یکسان ( به دلیل رقیق سازی ) لازم است که غلظت مناسبی از گندزدا مورد استفاده قرار بگیرد .

۲- سختی آب

چون سختی آب تمایل به خنثی کردن گندزداها دارد ، در هنگام استفاده از عوامل گندزدا بایستی به حساسیت آنها در مقابل سختی آب توجه شود . این پارامتر مخصوصاً در مورد ترکیبات چهارتایی آمونیوم بسیار مهم است .

 ۳-درجه حرارت ، PH ، زمان

هر کدام تاثیرات مشخصی دارند که در مورد زمان و درجه حرارت عمدتاً با افزایش این دو پارامتر تاثیر عوامل گندزدا بیشتر خواهد شد ولی در مورد PH می توان گفت که این پارامتر در مورد عوامل مختلف گندزدا تاثیرات مختلفی دارد که از توضیح آنها صرف نظر می کنیم .

نکات قابل توجه:

ضدعفونی کننده‌ها و گندزداها  تنها برای استعمال خارجی است و از ورود آنها به دهان ، چشم ، گوش و دستگاه تنفسی جدا باید جلوگیری کرد . عوامل بی‌اثر کننده ضدعفونی کننده‌ها را باید شناخت و از تماس آنها با هم جلوگیری کرد. مثلا تی‌ کشیدن و تمیز کردن با ابر و اسفنج ، باعث بی‌اثر کردن مواد ضدعفونی کننده می‌شود. علت این امر را ا ین گونه می‌توان بیان کرد که چوب ، کتان ، پارچه ، لاستیک‌ها و پلاستیک‌ها ، سبب خنثی و بی‌اثر کردن فنل‌ها و ساولن می‌شوند.مواد ضدعفونی کننده را نباید با هم استفاده کرد. مثلا صابون ، ساولن را بی‌اثرمی‌کند مواد ضدعفونی کننده را باید در مقادیر کم استفاده  کرد، اثر میکرب کشی هر گندزدایی با آب داغ بیشتر می‌شود. (با آب ژاول و ید ، این کار را نکنید)

 – ماده مصرفی را به دقت پیمانه کنید و مقدار صحیحی از آب را به ماده ضد میکروبی بیافزایید.

– برای ساختن محلول از ظروف خشک استفاده کنید و مازاد محلول را در خاتمه کار روزانه دور بریزید .

– صرفاً از محلولهای ضد میکروبی که مراکز بهداشت تهیه می کنند استفاده کنید .

– از ترکیب و اختلاط پاک کننده ها با مواد گندزدا بپرهیزید .

روشهای استریلیزاسیون

با توجه به نوع وجنس وسایل میتوان از حرارت مرطوب (اتوکلاو) ، حرارت خشک (فور) ، اشعه UV ومواد شیمیایی جهت استریلیزاسیون استفاده نمود. در مورد کلیه روشها وسایل مورد نظر باید قبل از اقدام به استریل نمودن کا ملا شسته شده و آ لودگی آنها رفع شود و بطور مناسب بسته بندی شود.

فور

استریلیزاسیون با حرارت خشک در دستگاه فور در دما وزمان نسبتا بیشتری از حرارت مرطوب انجام میپذیرد که دلیل آن نیاز به دما وزمان نگهداری زیاد ، مقاومت میکرواورگانیسمها در مقابل حرارت خشک میباشد. حرارت مورد نیاز برای استریلیزاسیون توسط المنتهای برقی تامین شده وبا ترموستات کنترل میشود . افزایش دمای وسایل پس از قرار گرفتن در دستگاه استریلیزاتور از دمای معمولی به دمای مطلوب  لحظه ای نبوده وزمان لازم برای گرم شدن و  استر یلیزاسیون  و زمان لازم برای خنک شدن وسایل باید در نظر گرفته شود .

نحوه استفاده از فور:

فور برای استریل کردن بسیاری از وسایل فلزی ، شیشه ای  ومایعات غیر از آب مناسب بوده ولی برای وسایل پارچه ای ، لاستیکی ویا پلاستیکی مناسب نمی باشد. در استفاده از فور باید مراحل زیر را در نظر گرفت :

۱- گرم کردن اولیه دستگاه بدون قرار دادن وسایل داخل فور موجب کاهش زمان گرم شدن وسایل  میشود. در بعضی از دستگاهها که فاقد تایمر و یا حرارت سنج میباشند زمان گرم شدن و رسیدن به  دمای مورد نظر ۲۵ دقیقه در نظر گرفته شود.

۲- دستگاه به نحوی بار گیری  میشود که وسایل در تماس با بدنه نبوده و بدون فشردگی قرار گیرند وطبقه بندی داخل دستگاه باید مشبک باشد.

۳- پس از بسته شد ن درب دستگاه ، کلیه نقاط بسته ها  جهت رسیدن به دمای مطلوب  باید در نظر گرفته شده ومدت زمان لازم  جهت استر یلیزاسیون از این زمان به بعد بر اساس جدول زیر محاسبه میشود :

زمان

د ما

۱۲۰ دقیقه ۱۶۰ درجه سا نتیگراد
۶۵ دقیقه ۱۷۰ درجه سانتیگراد
۳۵دقیقه ۱۸۰ درجه سانتیگراد

 

لازم به توضیح است که سیکل دما و زمان باید متناسب با نوع وجنس وسایل در نظر گرفته شود تا آ سیبی به وسایل وارد نشود ، زمان لازم برای گرم شدن به حجم وسایل وحجم دستگاه بستگی دارد.

۴-  خنک شدن و سایل با انقباض  هوای داخل دستگاه توام میباشد و ممکن است با عث مکش هوای بیرون به داخل دستگاه شود  ( در صورت خنک شدن سریع ) . برای جلوگیری از مکش هوا به داخل دستگاه و وارد شدن آلودگیهای محیط ( ذرات معلق موجود در هوا ) به داخل د ستگاه ودر نتیجه آلوده کردن وسایل ، درب دستگاه را زمانی باید باز نمود که دماسنج کمتر از ۵۰ درجه سانتیگراد را نشان مید هد.

توجه :  کنترل عملکرد دستگاه بصورت د وره ای جدا” توصیه میشود .

نحوه استفاده از چراغ التراویوله

۱- قبل از رو شن کردن چراغ ، اتاق مورد نظر  باید کاملا تاریک باشد .

۲- درب کلیه کمد ها ، قفسه ها ی شیشه ای وساکشن موجود در اتاق  باید باز باشد.

۳- قبل از رو شن کردن چراغ ، هوا کش باید خامو ش ، درب اتاق بسته و درزها با چسب پوشانده شود.

۴- دو شاخه  چراغ  می بایست خارج از اتاق  به پر یز زده شود و زمانیکه چراغ روشن است ، هیچ کس  وارد اتاق نشود.

۵-  مدت زمان مناسب برای استفاده از چراغ بطور متوسط ۱۵ دقیقه میباشد بعد از این مدت ، دو شاخه را از پریز کشیده و هواکش روشن شود.

۶-  پس از  خاموش کردن چراغ ، بمدت ۱۵ دقیقه نباید وارد ا تاق  شد.

توجه: در استفاده از لامپهای UV باید به عمر مفید لامپ براساس کاتالوگ کارخانه سازنده توجه نمود .

اتوکلاو

اتوکلاو بخار به دستگاهی گفته میشود که در آن حرارت با لا با استفاده از بخار آب تحت فشار جهت استر یل کردن مایعات ، تجهیزات ،  بسته ها و منسوجات مورد استفاده قرار میگیرد.

نحوه  استفاده از اتو کلاو :

۱-  وسایل و منسوجات بعد از شستشوی کامل باید بسته بندی  شوند .

۲-  تاریخ استریلیزاسیون باید روی بسته ها ثبت شود .

۳-  بسته ها بطور مرتب روی هم بدون فشردگی در اتوکلاو  چیده شود .

۴-  از  Test  Tape های استاندارد جهت اطمینان از استریل شدن در داخل وخارج بسته استفاده  شوند .

۵-  بعد  از کنترل و اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه ، درجه حرارت و مدت زمان مورد نظر بر اساس جدول زیر تنظیم میشود :

د ما

زمان

۱۱۸ – ۱۱۵ درجه C ۳۰ دقیقه
۱۲۴ – ۱۲۱ درجه C ۱۵ دقیقه
۱۲۹ – ۱۲۶ درجه C ۱۰ دقیقه
۱۳۷ – ۱۳۴ درجه C ۳ دقیقه

 

۶-  پس از سپری شدن زمان لازم  جهت استر یلیزاسیون و خشک کردن ، دستگاه خاموش شده و فشار به حالت اتمسفر یک برگشته و درب دستگاه باز میشود . شخصی که مسئول تخلیه و جابجائی وسایل است باید قبل از تخلیه دستگاه لباس کار تمیز پو شیده ود ستهایش را شسته وضد عفونی نماید .

اندیکاتورهای استریلیزاسیون

صرفا با انجام مراحل استریلیزاسیون نمیتوان مطمئن بود که و سایل استریل شده اند و یا اینکه صحت  آن را تضمین کرد . بسیار مهم است که کلیه پارامتر های مربوط به استریلیزاسیون در تمامی نقاط دستگاه و وسایل  اعمال شده باشند . بنابراین استفاده از تستهای دوره ای  برای اطمینان از استریل  بودن بسته ها که مطابق با استاندارد های جهانی تولید میشود لازم است .

اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژ یکی سالهاست که برای پایش عمل استریلیزاسیون مورد استفاده قرار  میگیرد . اندیکاتورهای شیمیایی  عموما” شامل یک بخش حساس به حداقل  یکی از پا رامترهای  موثر در  استریلیزاسیون  بوده که با تغییر رنگ امکان پایش دستگاه را میسر میسازد .  اندیکا تورهایی  که مناسب سیکل دما وزمان هستند باید انتخاب شود ، این اندیکاتورها باید داخل بسته ها یا در دشوارتر ین قسمت دستگاه برای استریلیزاسیون و یا نقاط کور آن قرار گیرد. قسمتهای کور یا دشوار دستگاه  عمدتاً نزدیک  درب و محل خروجی  حرارت و بخار بوده و ممکن است قسمتهای دیگری وجود داشته باشد که بطور تجربی مشا هده شود .

توضیح: مواردیکه بدان اشاره گردید کلیاتی در خصوص استفاده از اتوکلاو و فور میباشد وتوصیه میگردد کلیه اپراتورها  با توجه  به کاتا لوگ و دستور العملهای سا زنده  دستگاه اقدام نمایند .

مدت زمان نگهداری ستهای استریل شده

با توجه به نوع ، کیفیت بسته بندی و محل نگهداری  ستها تاریخ انقضاء  استریلیزاسیون آنها تعیین میشود . در صورتی  که نحوی بسته بندی صحیح بود ه و پگها غیر قابل نفوذ نسبت  به رطو بت و عوامل خارجی باشند ودر محل مناسب نگهداری شده و برای یکبار  استفاده شوند ، مانند ستهای زایمانی و IUD  که در فور  یا  اتوکلاو  استریل میشوند حداکثر تا ۱۵ روز  با حفظ شرایط ذکر شده قابل استفاده میباشند و پس از انقضاء تاریخ  استریلیزاسیون  باید مجدداً استریل شو ند.

نکات مهم در جهت کاهش عفونتهای ثانویه درمراکز بهداشتی درمانی و واحد مامایی وآزمایشگاهی

 از معضلات مهم بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی ابتلاء بیماران و کادر پزشکی به عفونتهای ثانویه می باشدکه ناشی از عدم رعایت نکات و اصول بهداشتی  بوده و عواقب سوء و هزینه های سنگینی را به دنبال دارد

برای کاهش عفونتهای ثانویه نکات بهداشتی زیر باید رعایت شود :

شستشوی مکرر دستها

– مهمترین عامل انتقال عفونتها دستهای آلوده است که با شستشوی مکرر و صحیح دستها آلودگی ها ،  سلولهای مرده و باکتری های موجود شسته می شوند

– لازم به یادآوری است که پوشیدن دستکش هرگز جایگزین شستشوی دستها نمی باشد بلکه در مواقعی مکمل آن است

شستشوی دست ها بهترین روش جلوگیری از انتقال عفونت از پرسنل به یکدیگر و از بیمار به پرسنل  و برعکس  میباشد ، لذا قبل و بعد از هرکاری دستها باید کاملاً شستشو  گردد

– هنگام شستشوی دستها باید کف دستها، لای انگشتان ، نوک انگشتان ، پشت دستها به مدت یک دقیقه با صابون مایع کاملاً شسته و با دستمال کاغذی خشک شده و سپس با همان دستمال کاغذی شیر آب بسته شود و از تماس دست با شیر آب جلوگیری شود

حتی المقدور هنگام کار از وسایل زینتی استفاده نشود

نحوه استریل نمودن وسایل  استفاده شده برای بیماران

– وسایل استفاده شده بعد از اتمام کار کاملاً با مواد شوینده تمیز و سپس ضد عفونی گردد بطوریکه هیچ لکه خون یا ترشحات بیمار روی آن نباشد و در محلول ضد عفونی کننده غوطه ور شده و سپس وسایل استفاده شده در داخل اتوکلاو بطور منظم چیده به نحوی که از فشرده شدن وسایل جلوگیری و بعد از اتمام کار از خشک بودن وسایل اطمینان حاصل گردد

– هنگام بسته بندی کردن وسایل دقت شود تا اجسام خارجی نظیر مو و غیره داخل آن نباشد و پوشش  سالم بوده و تاریخ و برچسب ok روی آن نصب گردد.

–  گوشی پزشکی بعلت تماس مستقیم با بیمار بیشترین  آلودگی را داشته وباید پس از استفاده برای هر بیمار قسمتهای مختلف آن جدا وبا الکل ۷۰% ضد عفونی گردد .

– وسایل اتاق زایمان ، IUD گذاری ، تزریقات و پانسمان و آزمایشگاه نظیر : چراغ ، کپسول اکسیژن ، سونی کت، دستگاههای آزمایشگاهی ، اتوکلاو و سایر وسایل دیگر باید بطور مرتب با دستمال  آغشته به مواد شوینده تمیز و سپس با دستمال آغشته به مواد ضد عفونی کننده به مدت ۱ تا ۲ دقیقه گندزدایی گردد بطوریکه اول وسایل تمیز تر شسته شده و سپس وسایل آلوده شسته و ضدعفونی گردد، پرسنل از رفت و آمدهای اضافی و حدالمقدور از گذاشتن وسایل اضافی به اتاقهای مذکور جداً خودداری نمایند .

نحوه تمیز کردن و ضد عفونی تخت بیمار و تخت ژنیکو

شستشو با دستمال آغشته به مواد شوینده از قسمت بالای تخت شروع و در قسمت پایین خاتمه یافته و ضدعفونی نیز به همان ترتیب صورت پذیرد .

نحوه جمع آوری زباله های عفونی

زباله های عفونی باید در نایلون های زرد دولایه مخصوص زباله های عفونی جمع آوری و به مراکز بی خطر سازی ارسال شوند

تخلیه سطل زباله باید بعد از پر شدن دو سوم آن انجام پذیرد بطوریکه با دستکش یکبار مصرف نایلون داخلی بدون فشرده شدن گره خورده و سپس دستکش ها را داخل سطل گذاشته سپس نایلون بیرونی گره زده و بعد از تخلیه سطل شستشو گردد .

 نحوه برطرف کردن لکه های خون از زمین

ابتدا مقداری ماده ضد عفونی کننده را روی خون ریخته و روی آن را با حوله کاغذی پوشانده و بعد از ۱۰ دقیقه با دستکش حوله کاغذی آغشته شده به خون را جمع آوری و مجدداً ماده ضد عفونی کننده در قسمت آلوده ریخته و بعد از ۱۰ دقیقه با مواد شوینده کل اتاق تی کشیده و سپس ضد عفونی گردد.

نحوه تمیز کردن اتاقها

تمام اتاقها ابتدا با جاروی مناسب و نم دار جارو شده به نحوی که این عمل از اتاقهای تمیز شروع و بعد اتاقهای کثیف دیگر جارو شود، سپس با تی آغشته به مواد شوینده تی کشیده شود برای تمیز کردن اتاقها بهتر است وسایل جابجا شود.

– اتاق زایمان ، IUD گذاری ، تزریقات و پانسمان و آزمایشگاه باید جاروی جداگانه و مخصوص داشته باشند

برای شستشو و ضدعفونی سطوح و وسایل باید ۲ سطل جداگانه موجود باشد که شامل:

۱- آب و شوینده

۲- آب و ضد عفونی کننده

تمام تی ها بعد از اتمام کار شسته و کاملاً خشک گردد و از گذاشتن تی خیس روی زمین جداً خودداری گردد .

پرسنل باید از روپوش ، چکمه ، دستکش ، ماسک استفاده نموده و بعد از هر کاری دستهای خود را بشوید. از انداختن  هرگونه وسایل ، ملافه و یا لباس مریض به زمین جداً خودداری گردد.

نحوه شستشو و ضدعفونی نمودن دستگاه اتو کلاو وفور

دستگاه اتوکلاو باید هر از چند بار مصرف با استفاده از دستمال آغشته به مواد شوینده به ترتیب قسمتهای سقف ، دیواره و کف داخل اتوکلاو و در آخر جداره بیرونی آن تمیز و سپس ضدعفونی گردد

نحوه ضدعفونی آمبولانس

برای شستشو و ضدعفونی آمبولانس باید ضمن استفاده از چکمه ، دستکش ، پیش بند و عینک محافظ با دو سطل مخصوص ، دو عدد دستمال و برس ، ابتدا تمام وسایل جداشدنی مانند تخت ،کپسول ها ، جعبه اورژانس و غیره را از آمبولانس پایین آورده با پارچه آغشته به مواد شوینده به ترتیب سقف، دیوار ها و قسمتهای ثابت  آمبولانس را تمیز و سپس کف آمبولانس درصورت آلوده  شدن به ترشحات و خون مریض با آب و برس برطرف و تمام قسمتها آبکشی و سپس با الکل ۷۰%  گند زدایی و در خاتمه وسایل جدا شده  روی زمین کاملا” شستشو ،ضدعفونی و در داخل آمبولانس نصب گردد

-روکش تخت بیمار و صندلی باید سالم باشد تا از نفوذ آب و آلودگی به داخل آن جلوگیری گردد

  -آمبولانس باید در محلی که فاضلاب رو دارد شستشو شود تا از آلودگی محیط جلوگیری گردد

دستور العمل کاربرد مواد ضدعفونی کننده  و گندزدا

 

ردیف ماده گندزدا دوز مصرفی موارد  مصرف
۱ هالامید ۵ – ۱٫۵ در هزار

قطعات چوبی ، سطوح مختلف اشیاء و ظروف آلوده  و گندزدایی اتومبیل حمل بیماران مشکوک  و لباس های کار

۲ پرکلرین

    آب  ppm  ۰٫۲ تا ۰٫۸

ظروف   ppm 200

سطوح ppm 300

برای گندزدایی آب ، ظروف چینی و پلاستیکی و امثال آن ، حمام ، توالت، غسالخانه ،‌ کشتارگاه
۳ ساولون ۱ پیمانه ساولون در ۳۰ پیمانه آب

برای ضد عفونی کردن

وسایل فلزی _لوازم بیمار در زمان ۳۰ دقیقه

۴ الکل الکل ۷۰% بسرعت میکروب کش بوده ، افرادی که اتاق بیمار را گندزدایی میکنند بایستی حتما” دستهایشان را پس از اتمام کار با الکل ۷۰% ضدعفونی نمایند
۵ وایتکس یک پیمانه سفید کننده در ۱۰ لیتر آب برای ضدعفونی ظروف و البسه
۶ آب آهک ۸ برابر وزن یا ۴ برابر حجم آن با آب برای گندزدایی خلط ، مدفوع ، و استفراغ بیماران وبایی
۷ دتول

۶ در هزار

۵ درصد

سطوح، دیوارها، البسه آلوده
۸ دکونکس طبق بروشور ضد عفونی ابزار و وسایل جراحی ،دندانپزشکی، دارای قابلیت پاک کنندگی لکه های خون از سطوح ابزار و وسایل

 

 

تهیه شده توسط: مرکز بهداشت شهرستان ارومیه (خانم مهندس شکوری و خانم مهندس پارس نژاد)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.