خدمات ممیزی بهداشت کار در دفاتر خدمات سلامت

0 129
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد خدمات دیگری از جمله برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای را نیز به شرح وظایف دفاتر خدمات سلامت اضافه نماید.

لذا در راستای اجرای سیاست‌های کلی سلامت و مطابق قوانین و تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خدمات ممیزی بهداشت کار دفاتر خدمات سلامت در استان تهران (در سه دانشگاه؛ دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهیدبهشتی) و ۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم و نیشابور ایجاد شده است. این دفاتر به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش پوشش‌های نظارتی و ارتقای کیفی بهداشتی و همچنین به منظور اشتغال‌زایی دانش آموختگان در رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای می‌باشد. پیش بینی می‌گردد با توسعه خدمات ممیزی بهداشت کار در دفاتر خدمات سلامت به بیش از ۳۰۰ دفتر در کشور تا یکسال آینده، حدود ۲۰۰۰ نفر از دانش آموختگان دانشگاهی در رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای مشغول بکار گردند.

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

لذا قبول شدگان در آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشت کار می‌توانند با دریافت گواهی قبولی در آزمون با توجه به درخواست و ارائه مدارک خود به عنوان مسئول فنی و ممیزبهداشت کار در دفاتر خدمات سلامت درخواستی مشغول بکار گردند.

قابل ذکر است قبولی در آزمون برای قبول شدگان، امتیازی فراتر از آنچه در دستورالعمل اختصاصی «ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشت کار» (قابل دانلود در سامانه آزمون www.azmoon.ioha.ir) ایجاد نخواهد کرد و به منزله استخدام نیست و به منزله یکی از شرایط ورود به دفاتر خدمات سلامت می‌باشد.

 

منبع: سلامت الکترونیک مبین ایرانیان

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.