جزوه پسماندهای شهری و صنعتی دکتر مختاری

0 1,688

این جزوه توسط جناب آقای دکتر مختاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد تهیه شده است. عناوین این جزوه شامل موارد زیر می باشد که بطور کامل شرح داده شده اند:

– پسماند شهری
– مدیریت پسماند
– انواع مواد زائد جامد
– ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پسماند
– تغییر شکل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پسماند
– بیوگاز
– تعیین کمیت پسماند تولیدی
– جابجایی، جداسازی، نگهداری و پردازش پسماند
– جداسازی، پردازش و تغییر شکل پسماند
– جمع آوری مواد زائد جامد
– حمل و نقل پسماند
– دفن بهداشتی
– تولید کود کمپوست
– سوزاندن پسماند
– مواد زائد خطرناک

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

دانلـود فایل

ارسالی توسط جناب آقای مهندس سجاد مقبلی – کانال Environmental Health Engineering

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.