تعیین ترکیب مناسب در تولید ورمی کمپوست با استفاده از کمپوست پسماند شهری، خاک اره و برگ خرد شده

0 942

تحقیق حاضر با هدف بررسی پتانسیل بازیافت انواع مواد زاید آلی شامل مخلوط کمپوست پسماند شهری خاک اره و برگ خردشده درختان در نسبت های مختلف به منظور تولید ورمی کمپوست ودستیابی به مناسبترین نسبت اختلاط درکارخانه کمپوست شهر مشهد انجام شد آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی شامل نسبت های مختلفی از کمپوست پسماندشهری خاک ارزه و برگ خرده شده درختان و در سه تکرار برای مدت زمان ۴۵ روز مورد بررسی قرارگرفت نتایج تحقیق نشان داد که مواد زاید آلی به نحو مطلوبی می توانند توسط کرمهای خاکی به عنوان ماده غذایی مصرف شده و به کودی سرشار از مواد آلی و مغذی به نام ورمی کمپوست تبدیل شوند بررسی های انجام شده در تحقیق حاضر نشان داد که بهترین درصد اختلاط ضایعات آلی مذکور با کاربرد ۸ کیلوگرم کمپوست پسماند شهری ۲کیلوگرم خاک اره و ۲ کیلوگرم برگ خرد شده براساس وزن خشک یا به نسبت ۴ به ۱ به ۱ کمپوست شهری خاک ارزه و برگ درخت می باشد.

مهندس علیرضا صفاری کارشناس ارشد سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
دکتر حسین علیدادی استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
دکتر علی اصغر نجف پور استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت

 

سرفصل ارائه مقالهپسماند
سال انتشار۱۳۹۰
محل انتشارچهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
حجم فایل۶۰۷.۸۳ کیلوبایت
دانلود
۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.