تصفیه شیرابه محل دفن پسماندبه روش تبخیر – فراصوت و آب اکسیژنه

0 1,681

شیرابه تولیدی محل دفن پسماندی فاضلاب بسیار الوده است که حاوی مواد آلی غیرقابل تجزیه زیستی فراوانی می باشد تصفیه شیرابه به روش تبخیر مزایای فراوانی دارد از جمله رعایت استانداردهای خروجی با واحدهای عملیاتی کمتر نسبت به تصفیه خانه های معمول که دارای واحدهای عملیاتی و فرایندی بیشتری میب اشد دراین پژوهش تبخیر و تقطیر شیرابه روی نمونه ها انجام شد ۹۰ درصد حجم نمونه ها تبخیر شد به دلیل اثر فراصوت برترکیبات موجود در شیرابه اثر آن (در فرکانس ۲۵KHz) برکیفیت شیرابه و همچنین بررسوبگذاری حین تبخیر بررسی شد زمان فراصوت برای هر نمونه بین ۱۰ تا ۴۰ دقیقه انتخاب گردید آب اکسیژنه به عنوان یک ماده سازگار با محیط زیست در دو غلظت (۰/۰۵ و ۰/۱ مول برلیتر) نیز اضافه شد و اثرآن برفراصوت بررسی شد. آب اکسیژنه و فراصوت تاثیر قابل توجهی بر EC و فلزات سنگین نداشت هنگام استفاده از فراصوت و تبخیر بازدهی رسوبزدایی ۹۵/۹۷ درصد رسید.

مجتبی افشارنیا گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گناباد
علی ترابیان گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
غلامرضا موسوی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدعلی عبدلی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

 

سرفصل ارائه مقالهپسماند
سال انتشار۱۳۹۱
محل انتشارششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
حجم فایل۲۰۲.۳۸ کیلوبایت
دانلود
۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.