استخدام دفتر خدمات سلامت منطقه ۵ تهران

0 671

به یک کارشناس بهداشت محیط با مدرک خود اظهاری و خود کنترلی بهداشتی ترجیحا دارای سابقه طرح در دفتر خدمات سلامت منطقه ۵ نیازمندیم.

تلفن:  ۰۹۱۲۷۹۴۰۳۷۶  ,  ۰۲۱۴۴۹۵۰۳۸۶

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.