آموزش مردمی پیشگیری، کنترل و درمان آنفلولانزا

0 141
بسته آموزشی پیشگیری، کنترل و درمان آنفلولانزا، با حمایت و پشتیبانی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت و صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و براساس مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت SHEP model تهیه و تدوین شده است.

اهداف آموزشی

Cinque Terre

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد بهداشت محیط ۱۳۹۷

انتظار می رود فراگیران عزیز پس از پایان دوره بتوانند:

۱- بیماری آنفلولانزا را شرح دهند.
۲- ویژگی های آنفلولانزای فصلی – آنفلولانزای پاندمیک (جهانگیر) – آنفلولانزای H1N1 A (خوکی) و آنفلولانزای پرندگان را بیان کنند.
۳- علائم بیماری آنفلولانزا را در انسان شرح داده و تفاوت علائم بیماری آنفلولانزا را با بیماری سرماخوردگی بیان کنند.
۴- افراد در معرض تماس (در معرض خطر) و افراد پرخطر از لحاظ آنفلولانزا را فهرست نمایند.
۵- نحوه کنترل بیماری آنفلولانزا (موازین بهداشت فردی در عفونتهای حاد تنفسی) را شرح دهند.
۶- واکسن آنفلولانزای فصلی را توضیح دهند و افراد در اولویت واکسیناسیون را نام ببرند.
۷- علل ایجاد آنفلولانزای پاندمی (جهانگیری) را شرح دهند.
۸- ضرر و زیان های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی پاندمی آنفلولانزا را توجیه نمایند.
۹- راه های انتقال، علائم و راه های پیشگیری از بیماری آنفولانزا H1N1 A (خوکی) را شرح دهند.
۱۰- علائم آنفلولانزای پرندگان را در پرندگان و انسان مقایسه نمایند.
۱۱- نحوه انتقال آنفلولانزای پرندگان را در بین پرندگان و همچنین روش انتقال از پرنده به انسان را بیان کنند.
۱۲- افراد در معرض خطر (تماس) آنفلولانزای پرندگان را فهرست نمایند.
۱۳- رفتارهای مخاطره آمیز از نظر ابتلا به آنفولانزای پرندگان را شرح دهند.
۱۴- روشهای پیشگیری از ابتلا به آنفلولانزای پرندگان در انسان را توضیح دهند.
۱۵- تاثیرات منفی آنفلولانزای پرندگان بر اقتصاد کشورها را بیان کنند.
۱۶- مسیرهای مهاجرت پرندگان وحشی و تراکم مرغداریها، در کشور ایران و تاثیر آن بر بیماری آنفلولانزای پرندگان را شرح دهند.
۱۷- وظایف مردم و مسئولین را جهت پیشگیری و کنترل بیماری آنفلولانزا شرح دهند.

دانلـود فایل

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.