مرور برچسب

TSCA

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پسماندهای خطرناک

این پاورپوینت توسط جناب آقای دکتر عباس اکبرزاده تهیه شده که به بحث در رابطه با عناوین زیر پرداخته شده است: - بازنگری مقررات مواد زائد خطرناک - پسماند خطرناک چیست؟ - با پسماند خطرناک چکار کنیم؟ - واکنش در شرایط اضطراری