مرور برچسب

PH سنج

پاورپوینت روش های تعیین کلر باقیمانده

تمام روشهای رایج برای اندازه گیری کلر باقی مانده به قدرت اکسید کنندگی آنها بستگی دارد. بنابراین هر ماده اکسید کننده دیگری که در محیط وجود داشته باشد ، ممکن است با آزمایش تداخل نماید. منگنز با ظرفیت بالاتر از ۲ و نیتریت ها متداول ترین مداخله…

آشنایی با دستگاه های آزمایشگاه میکروبیولوژی آب

اتوکلاو دستگاهی است که بـا حرارت مرطوب یکنواخت در دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد و فشار PSI 15 به مدت ۳۰ دقیقه محیط های کشت، لوازم و وسایل آزمایشگاهی را استریل می کند و دارای دماسنج (بـرای انـدازه گیری دمای داخلی دستگاه) و فشار سنج (برای اندازه…