مرور برچسب

CO2

با دی اکسید کربن چه باید کرد؟

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. برای تنظیم کیفیت نمایش آنلاین روی علامت کلیک نمایید یا اینکه فیلم را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید. …

پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

رنگ سنجی رنگ یکی از مشخصه هـای دائمی آب هـای سطحی است. از عـوامل ایجاد کننده رنگ در آب می توان به یون های فلزی (مثل آهن و منگنز) تـرکیبات موجود در پساب های صنعتی، گیـاخـاک ها، پلانکتون ها و... اشاره نمود. برای آنکه آبـی جهت مصارف عمومی و…