مرور برچسب

Airlabs

فناوری هوای پاک: دغدغه شرکتهای نوپای لندن

نیمکت ساخت شرکت Airlabs که بخشی از مبلمان شهری است می تواند هوای پیرامون خودش را تصفیه کند. شماری از شرکتهای نوپا در لندن، فناوری هایی را برای اطلاع رسانی به افراد درباره آلودگی هوا و یا محافظت از آنان در برابر آلودگی به کار می گیرند.…