مرور برچسب

Accessory gland

مهمترین دستگاه های حشرات

مهمترین دستگاه های حشرات عبارتند از:   دستگاه گوارش (Digestive System) دستگاه گوارش در حشرات معمولا کامل است و به صورت لوله طویلی می باشد که از دهان شروع شده و به مقعد یا مخرج گوارش (Anus) ختم می شود. طول لوله گوارشی بر حسب نوع…