مرور برچسب

26 سپتامبر 2017

۴ مهر ماه، فرا رسیدن روز جهانی بهداشت محیط گرامی باد

۲۶ سپتامبر مصادف با چهارم مهر ماه هر سال توسط فدراسیون بین المللی بهداشت محیط به عنوان روز جهانی بهداشت محیط نامگذاری شده است. شعار امسال این روز در سال جاری عبارت است از: توجه به کیفیت هوای آزاد و هوای داخل ساختمان indoor and outdoor air…