مرور برچسب

چك ليست بازديد بهداشتي از استخر شنا

مجموعه چک لیست های بهداشتی (محیط و اماکن عمومی)

مجموعه چک لیست های بازرسی بهداشتی برای کارشناسان بهداشت محیط تهیه شده است و خدمت همکاران عزیز و محترم تقدیم می گردد. این مجموعه شامل چک لیست های زیر می باشد: - چک لیست بازدید بهداشتی از آشپزخانه و رستوران - چک لیست بازدید بهداشتی از…