مرور برچسب

چشمه

پاورپوینت احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی

این فایل توسط سرکار خانم شیوا قیاسوند تهیه شده است که شامل عناوین زیر می باشد: - نقش آب زیرزمینی در تامین نیازهای کشور - وضعیت موجود منابع آب زیرزمینی - تبعات ادامه وضع موجود - ارائه راهکارها و پیشنهادات - برنامه وزارت نیرو…