مرور برچسب

چرخه آبرسانی

پیش بینی تاثیر تغییرات اقلیمی بر چرخه آبرسانی در اروپا

 تغییرات اقلیمی خطر سیل و خشکسالی را افزایش می دهد. محققان طرحی اروپایی در قبرس، آلمان و در چند کشور دیگر می خواهند به درک بهتری از چرخه آب دست بیابند تا تاثیر تغییرات آب و هوایی بر شبکه آبرسانی اروپا منبع: یورونیوز