مرور برچسب

چراغ بونزن

آشنایی با لوازم و وسایل آزمایشگاه شیمی آب

نام وسیله کاربرد بورت برای اندازه گیری دقیق مایعات و مخصوصاً در تیتراسیون کاربرد دارد سمپلر برای برداشتن مایعات به مقدار ۵ تا ۱۰۰ میکرولیتر کاربرد دارد پنس ( انبرک ) برای برداشتن فلزات بسیار فعالی مانند سدیم و پتاسیم…