مرور برچسب

چای

چای کیسه‌ای بیماری‌زاست؟

محمدحسین عزیزی، متخصص صنایع غذایی، در این باره معتقد است: «خطرســـــاز بودن کیسه‌هایی که در تولید چای کیسه‌ای استفاده می‌شود به کیفیت کاغذ به کار رفته در تولید بستگی دارد. خبرها حاکی از آن بود کیسه هایی که در ساخت این چای‌ها به کار می‌رود…