مرور برچسب

نرم افزار نمایش رتبه بندی رستوران ها

نرم افزار مشاهده درجه بهداشتی رستوران ها

- گروه رستوران ها شامل رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی و سلف سرویس و سایر مراکزی است که با چک لیست مشابه با موارد نامبرده بازرسی می شوند. شرایط رتبه بندی بهداشتی ۱- رتبه عالی بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می…