مرور برچسب

نرم افزار لایتنر برای دانشجویان پزشکی

نرم افزار اندروید لایتنر موسسه علوم پزشکی سنا

نرم افزار یادگیری بهتر زبان انگلیسی به روش لاینتر ، کاری از موسسه علوم پزشکی سنا این نرم افزار شامل امکانات زیر می باشد: - لغات پر تکرار آزمون ارشد پزشکی - کتاب انگلیسی برای دانشجویان پزشکی - کتاب لغات ضروری برای تافل - کتاب…