مرور برچسب

مقررات پسماندهای جامد و خطرناک

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پسماندهای خطرناک

این پاورپوینت توسط جناب آقای دکتر عباس اکبرزاده تهیه شده که به بحث در رابطه با عناوین زیر پرداخته شده است: - بازنگری مقررات مواد زائد خطرناک - پسماند خطرناک چیست؟ - با پسماند خطرناک چکار کنیم؟ - واکنش در شرایط اضطراری