مرور برچسب

مقررات حمل و نقل هیپوکلریت سدیم

MSDS هیپوکلریت سدیم

در این فایل، اطلاعات ایمنی (MSDS) ماده هیپوکلریت سدیم (آب ژاول) شرح داده شده است که شامل اطلاعات زیر می باشد: ۱- مشخصات ماده و اجزاء تشکیل دهنده آن ۲- اطلاعات عمومی (علائم حفاظتی) ۳- هشدارهای حفاظتی شخصی ۴- کمکهای اولیه ۵- خاموش کردن…