مرور برچسب

مقدمه ای بر سازمان مدیریت پسماندها

مقدمه ای بر سازمان مدیریت پسماندها

افزایش روز افزون جمعیت و توسعه شهرها، مدیران و برنامه ریزان شهری را بر آن داشته است تا با تهیه برنامه های علمی و اصولی در جهت توسعه منطقی شهرها و توجه به نیازها و احتیاجات شهروندان گام بردارند. یکی از معضلات و مشکلات اسـاسـی شهرها خصوصاً…