مرور برچسب

مقدمه ای بر حشره شناسی پزشکی

مقدمه ای بر حشره شناسی پزشکی

حشره شناسی (Entomology) به معنای مطالعه روی حشرات می باشد. حشره شناسی پزشکی (Medical Entomology) مطالعه روی حشراتی که اهمیت پزشکی دارند. مانند پشه ها، مگس ها، کک ها، شپش ها و غیره. البته امروزه حشره شناسی پزشکی گروهی از عنکبوت…