مرور برچسب

مقاومت حشرات به سموم

کتابچه کنترل حشرات و جوندگان در هتل

این کتابچه توسط جناب آقای مهندس محسن صلحی تهیه شده است که شامل عناوین زیر می باشد : - آشنایی با روش زندگی سوسری ها - اهمیت بهداشتی سوسری ها - مبارزه فیزیکی با سوسری ها - مبارزه شیمیایی با سوسری ها - آشنایی با سموم - مقاومت…