مرور برچسب

مقالات بهداشت محیط

کتابچه خلاصه مقالات دومین همایش بین المللی بهداشت محیط

کتابچه خلاصه مقالات همایش که توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران و خود همایش منتشر شده است خدمت علاقمندان تقدیم می گردد. لازم به ذکر است که تمام خلاصه مقالات به زبان انگلیسی چاپ شده اند.