مرور برچسب

معیارهای انتخاب شاخص آلودگی میکروبی

معیارهای انتخاب شاخص آلودگی میکروبی

آب آلوده به مدفوع عامل بیماری های روده ای زیادی می باشد. با وجود اینکه بیشتر بیشتر عوامل بیماریزا قابل تشخیص هستند، روش های موجود اغلب مشکل، پرهزینه و طولانی مدت است بعلاوه عوامل بیماریزا تنها از طریق افراد آلوده و حیوانات وارد آب نمی شوند…