مرور برچسب

معایب دستگاه زباله سوز

دستگاه های امحاء کننده و بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی

اتوکلاو در روش اتوکلاو کـردن از رطـوبـت، گـرمـا و فشار برای غیر فعال سازی میکروارگانیسم ها استفاده می شود که زباله ها در دمای ۱۳۵ درجه سانتی گراد و فشارPSI 31 در مدت ۴۵ دقیقه بی خطر می کند. کیسه زباله هایی که در داخل اتوکلاو قرار می گیرند…