مرور برچسب

سوسری

پاورپوینت روشهای مبارزه شیمیایی در کنترل آفات

عناوینی که در این فایل شرح داده شده اند شامل: - مقدمه - اثرات ناشی از روشهای مبارزه شیمیایی و کاربرد آفت کش ها - اثرات زبان آور کاربرد آفت کش ها روی گیاهان - اثرات زبان آور کاربرد آفت کش ها روی انسان - اثرات زبان آور کاربرد…

فایل آموزشی ساس، شپش و سوسری و مبارزه با آنها

در این فایل عناوین زیر شرح داده شده است: - ساس - اهمیت بهداشتی ساس - مشخصات ساس - محل زندگی ساس - چرخه زندگی ساس - تشخیص ساس - درمان - شپش - چرخه زندگی شپش - محل زندگی شپش - انواع شپش - انتقال شپش - پیشگیری - بیماری های…