مرور برچسب

دفاتر خدمات بهداشتی

فرصت شغلی جدید برای کارشناسان بهداشت محیط (فراخوان ثبت نام)

فراخوان ثبت نام متقاضیان دفاتر خدمات بهداشتی و ممیزان بهداشتی استان تهران به استناد ماده ۲۴، ۲۵ و ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ابلاغی مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ و به منظور استفاده از توان بخش…