مرور برچسب

دستورعمل بازرسی بهداشتی از آرایشگاه

منابع آزمون خود اظهاری و خود کنترلی بهداشتی

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ منابع آزمون خوداظهاری و خودکنترلی بهداشتی در فایل ضمیمه شده موجود می باشند. از طریق لینک دانلود زیر، می توانید فایل مربوطه را دریافت نمایید. منابع آزمون شامل: ۱) آیین نامه…