مرور برچسب

جیوه

اقداماتی که پس از شکستن وسایل جیوه ای باید انجام دهیم

دکتر "فاطمه دستغیب" با بیان اینکه جیوه یک فلز مایع و درخشنده است که در ساخت دماسنج، تب سنج، بارومتر و لامپ های فلوئورسنت استفاده می‏شود، گفت: جیوه به سه فرم "المنتال"، آلی و غیرآلی وجود دارد؛ فرم آلی جیوه می تواند برای انسان سمی باشد.  …

پمفلت جیوه در خانه

مباحثی که در این پمفلت به آن اشاره شده است شامل : - منابع مواجهه - تاثیر جیوه روی سلامت کودکان - اقداماتی که پس از شکسته شدن وسایل حاوی جیوه باید صورت گیرد - آلودگی زدایی جیوه در خانه - ۱۰ کلید طلایی پیشگیری از…

لامپ کم مصرف

لامپ های کم مصرف حاوی ۵۰۰ میلی گرم جیوه هستند، در موقع شکسته شدن، این مقدار جیوه، هوا را آلوده کرده و تنفس آن خطرناک است.

دماسنج جیوه ای

دماسنج های جیوه ای حاوی ۵۰۰ میلیگرم جیوه مایع می باشند، این مقدار جیوه در صورت شکسته شدن و ترکیب شدن با زباله ها، به محیط زیست آسیب جدی میرساند

راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی

مقدمه پسماند به مواد جامد، مایع و گاز گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود. طبقه بندی پسماندها از دیدگاههای مختلف انجام می شود. از لحاظ ترکیب و ساختار مواد تشکیل دهنده،…

مدیریت پاشش جیوه در بیمارستان

مقدمه جیوه یک فلز سنگین می باشد که در دما و فشار اتاق بصورت مایع است.چگالی آن خیلی بالاست. (یک لیتر جیوه ۵٫۱۳ کیلوگرم وزن دارد)، بسرعت بخار می شود و می تواند سالها در اتمسفر باقی بماند. اگر در جایی به متیل جیوه (یک ترکیب مشتق شده آلی بسیار…