مرور برچسب

جیوه در لامپ های کم مصرف

لامپ کم مصرف

لامپ های کم مصرف حاوی ۵۰۰ میلی گرم جیوه هستند، در موقع شکسته شدن، این مقدار جیوه، هوا را آلوده کرده و تنفس آن خطرناک است.