مرور برچسب

جیوه در خانه

پمفلت جیوه در خانه

مباحثی که در این پمفلت به آن اشاره شده است شامل : - منابع مواجهه - تاثیر جیوه روی سلامت کودکان - اقداماتی که پس از شکسته شدن وسایل حاوی جیوه باید صورت گیرد - آلودگی زدایی جیوه در خانه - ۱۰ کلید طلایی پیشگیری از…