مرور برچسب

جذب سرباز هیات علمی

آغاز جذب سرباز هیات علمی در وزارت بهداشت

لاریجانی معاونت آموزشی وزارت بهداشت: با موافقت ستاد کل نیروهای مسلح و براساس اولویت های آموزشی مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی، افراد واجد شرایط سرباز هیات علمی انتخاب شده و برای تائید نهایی به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شده‌اند. در جلسه…