مرور برچسب

جذب بهداشت محیط در بیمارستان روانپزشکی ایرانیان

استخدام کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان روانپزشکی ایرانیان

به یک نفر خانم یا آقا با سابقه جهت کار در واحد بهداشت محیط در بیمارستان روانپزشکی ایرانیان در شهر تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن:  ۰۲۱۴۴۷۰۸۵۹۰  ,  ۰۲۱۴۴۷۰۸۵۹۲ جهت مشاهده سایت…