مرور برچسب

جامعه سالم

فراخوان اولین جشنواره ملی بازیافت؛ هنر، خلاقیت

دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری انجمن علمی بهداشت محیط ایران در نظر دارد به منظور ارتقاء فرهنگ استفاده مجدد از مواد بازیافتی اقدام به برپایی جشنواره ای با عنوان" بازیافت؛ هنر، خلاقیت" با محوریت ساخت آثار هنری و کاربردی با استفاده از…