مرور برچسب

جامدات قابل اشتعال

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پسماندهای خطرناک

این پاورپوینت توسط جناب آقای دکتر عباس اکبرزاده تهیه شده که به بحث در رابطه با عناوین زیر پرداخته شده است: - بازنگری مقررات مواد زائد خطرناک - پسماند خطرناک چیست؟ - با پسماند خطرناک چکار کنیم؟ - واکنش در شرایط اضطراری