مرور برچسب

جار تست

پاورپوینت تصفیه آب دکتر شیخ محمدی

این پاورپورنت توسط جناب آقای دکتر شیخ محمدی تهیه شده است که برخی از عناوینی که در این فایل شرح داده شده اند شامل : - مقایسه خصوصیات آبهای سطحی و زیرزمینی - خصوصیات منابع آب شور - معیار انتخاب منابع آب سطحی و زیرزمینی - انتخاب روشهای…

دستورالعمل آزمایش جار

این دستورالعمل توسط سرکار خانم زهره اختیارزاده تهیه شده است که شامل عناوین زیر می باشد: - مقدمه - عوامل موثر در تعیین نتایج بهینه آزمایش - وسایل مورد نیاز - مواد مورد نیاز - طرز تهیه محلول ها - روش کار - نمونه برگه های ثبت…