مرور برچسب

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتشار دفترچه آزمون ارشد پزشکی از ۲۵ بهمن

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به زمان انتشار دفترچه و مهلت زمانی ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۷ گفت: ثبت نام در این آزمون از ۳۰ بهمن آغاز می شود دکتر محمدحسین پورکاظمی افزود: ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد رشته…