مرور برچسب

ثبت نام مرحله هفتم آزمون خوداظهاری بهداشتی

اطلاعیه جدید تغییر منابع آزمون و زمانبندی برگزاری آزمون مرحله هفتم خوداظهاری بهداشتی

تغییر منابع آزمون به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون مرحله هفتم می رساند در جلسه ای که با حضور ناظرین محترم نظارت بر آزمون ها تشکیل گردید عنوان آزمون از "تعیین صلاحیت فنی کارشناسان، کارکنان و مسئولین فنی خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی…

اطلاعیه برگزاری آزمون مرحله هفتم خوداظهاری بهداشتی

زمان ثبت نام آزمون مرحله هفتم خوداظهاری بهداشتی از تاریخ پنج شنبه ۲۱مرداد ماه آغاز میگردد.در جلسه ای که روز شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۱۶ با حضور ناظرین محترم وزارت بهداشت در پژوهشکده محیط زیست برگزار شد جزییات مربوط به آزمون مرحله هفتم مشخص گردید.…