مرور برچسب

ثبت نام مجدد در سامانه جذب بیمارستان بینا

اطلاعیه مهلت مجدد جهت ثبت نام در سامانه جذب بیمارستان بینا مشهد

سامانه جذب بیمارستان بینا، چند روز پس از مسدود کردن ثبت نام از طریق سایت به دلیل حجم زیاد درخواست ها، اطلاعیه زیر را منتشر کرده است. عزیزان گرامی پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر اتمام ثبت نام در سامانه جذب بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی چشم بینا…