مرور برچسب

ثبت نام در آزمون نوبت شانزدهم ممیزان بهداشتی

اطلاعیه ثبت نام آزمون نوبت شانزدهم تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی

طبق اطلاعیه برنامه زمان بندی آزمون، اطلاعات شرکت در این آزمون به شرح زیر می باشد: زمان ثبت نام:  ۹۶/۱۱/۴ لغایت ۹۶/۱۱/۲۴ دریافت کارت ورود به جلسه:  ۹۶/۱۲/۱ لغایت ۹۶/۱۲/۳ زمان برگزاری آزمون:  ۹۶/۱۲/۳ کلید آزمون:  ۹۶/۱۲/۶ حوزه…