مرور برچسب

تیمین

دانشمندان دو حرف جدید را به حروف تشکیل دهنده DNA اضافه کردند!

اگر دروس زیست شناسی را به خاطر داشته باشید، حتماً می دانید که DNA به نوعی دفترچه راهنمای بدن بوده و زبان آن با چهار حرف C ،T،A و G نوشته می شود. همچنین اگر اندکی بیشتر دقت کرده باشید، می دانید که RNA یک کپی از DNA است که برای انتقال…