مرور برچسب

تیتراسیون آمپرومتری

پاورپوینت روش های تعیین کلر باقیمانده

تمام روشهاي رایج براي اندازه گیري کلر باقی مانده به قدرت اکسید کنندگی آنها بستگی دارد. بنابراین هر ماده اکسید کننده دیگري که در محیط وجود داشته باشد ، ممکن است با آزمایش تداخل نماید. منگنز با ظرفیت بالاتر از 2 و نیتریت ها متداول ترین مداخله…