مرور برچسب

تیتراسیون آمپرومتری

پاورپوینت روش های تعیین کلر باقیمانده

تمام روشهای رایج برای اندازه گیری کلر باقی مانده به قدرت اکسید کنندگی آنها بستگی دارد. بنابراین هر ماده اکسید کننده دیگری که در محیط وجود داشته باشد ، ممکن است با آزمایش تداخل نماید. منگنز با ظرفیت بالاتر از ۲ و نیتریت ها متداول ترین مداخله…